PROTEKO / AKTUALNOŚCI / AKTYWNA TABLICA - rządowy program wsparcia dla szkół podstawowych

AKTYWNA TABLICA - rządowy program wsparcia dla szkół podstawowych

Dodano: 2019-04-10

 

Realizacja w latach 2017 – 2019

 

Wsparcie dla szkół podstawowych państwowych i niepublicznych.

 

  • tablica interaktywna:
    • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
    • tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
  • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
  • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
  • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

Szkoła może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 14 tys. zł.

Organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

 
Za wkład własny samorządów będzie uznawany:

 —Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.

—Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie
Warunki, które musi spełnić szkoła:
—   dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s
—    co najmniej jeden pakiet narzędzi i oprogramowania przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor, tj. przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z: preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,
—     w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, szkoła powinna dysponować co najmniej jedną salą lekcyjną z dostępem do internetu.
—    pomieszczenie musi być dostosowane odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor. Dodatkowo szkoła powinna mieć także co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mogą korzystać z internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 

Oferta produktów dedykowanych do programu Aktywna tablica - POBIERZ BROSZURĘ