PROTEKO / REFERENCJE / Wyższe Uczelnie i Szkoły, Instytuty Naukowo-Badawcze

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

3. Collegium Medicum UJ

4. Akademia Ekonomiczna w Krakowie

5. Politechnika Krakowska

6. Akademia Ekonomiczna w Katowicach

7. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

8. Politechnika Łódzka

9. Śląska Akademia Medyczna

10. Politechnika Warszawska

11. Politechnika Rzeszowska

12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

13. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

14. Politechnika Częstochowska

15. Instytut Ekspertyz Sądowych - Kraków