PROTEKO / OFERTA ROZWIĄZAŃ / Tablice interaktywne

Tablice interaktywne


System InterWrite jako jedyny na rynku może być częścią dużego kompletnego „interaktywnego środowiska nauczania”. InterWrite składa się z niezależnych urządzeń, które możemy w zależności od potrzeb łączyć w różne konfiguracje, udostępniające nowe możliwości, całkowicie zmieniając formę wykładu, lekcji, prezentacji czy szkolenia.
 
Rodzina produktów sprzętowych i programowych InterWrite zapewnia najskuteczniejszy, rozbudowany system interaktywnych prezentacji dostępny obecnie na rynku. Wszystkie połączenia urządzeń InterWrite zapewniają dynamiczne środowisko współpracy, które zarówno angażuje słuchaczy, jak i zachęca do uczestnictwa. Połączenie WebEx umożliwia włączenie uczestników z całego świata. Nawet osoby, które nie mogły uczestniczyć w prezentacji ani osobiście, ani zdalnie, będą miały dokładny zapis przebiegu spotkania, co zapewnia, że każdy ma te same informacje i działa na tym samym poziomie.

 


 

InterWrite razem z systemem odpowiedzi PRS oraz systemem VideoDidact tworzy interaktywne środowisko nauczania. Poszczególne elementy występują pod znanymi już nazwami: tablica interaktywna, tablica elektroniczna, tablet interaktywny, monitor interaktywny, bezprzewodowy system głosowania czy sieć edukacyjna.

 

 

W zależności od potrzeb można używać poszczególne niezależne urządzenia lub w dowolnej kombinacji z wybranymi elementami środowiska, w skład którego wchodzą: 


-interaktywna tablica InterWrite Board

-bezprzewodowy tablet InterWrite Pad 

-interaktywny tablet LCD InterWrite Panel 

-interaktywny system odpowiedzi i testów PRS 

-sprzętowa sieć edukacyjna VideoDidact 

 

Elementem łączącym poszczególne te elementy w całość jest stworzone przez GTCO Calcomp oprogramowanie. Udostępnia ono pełny zestaw narzędzi, wspomagających prowadzenie spotkania czy prezentacji, wyszukuje i rozpoznaje zainstalowane elementy systemu oraz steruje ich pracą. Stwarza też ono możliwość prowadzenia i uczestniczenia w interaktywnych spotkaniach w Internecie oraz umożliwia bezproblemową współpracę z dowolnymi aplikacjami w środowisku Windows, MacOS czy Linux. 

Interaktywna tablica

InterWrite to elektroniczne wersje zwykłej tablicy. Można je wykorzystywać jako : zwykłą tablicę suchościeralną, ekran projekcyjny lub w pełni interaktywne narzędzia do sterowania i obsługi komputera z możliwością pracy na dowolnej aplikacji. Tablica Interaktywna   ma powierzchnię przeznaczoną zarówno do wyświetlania obrazów z komputera jak i do pisania zwykłymi markerami suchościeralnymi. Elektroniczne pisaki dają możliwość nanoszenia adnotacji oraz pełnego sterowania  aplikacjami komputerowymi z poziomu tablicy. Elektroniczna gąbka pozwala usuwać adnotacje z tablicy. InterWrite (SchoolBoard, MeetingBoard) to produkty wspomagające prowadzenie wykładów, prezentacji itp. Zastosowania tablicy nadają nowe znaczenie pojęciu „zajęcia, wykłady, prezentacje interaktywne”. System InterWrite jako jedyny na rynku umożliwia interaktywną pracę z aplikacjami w środowisku Windows, Mac i Linux. Odejście od tradycyjnego sposobu nauczania zwiększa jego atrakcyjność i efektywność. InterWrite umożliwia uczestniczenie w spotkaniach z wykorzystaniem Internetu i aplikacji obsługujących transmisję audio-wideo z możliwością interaktywnej współpracy na udostępnionych aplikacjach. Dostęp do internetu, przeglądarka www i konto na serwerze  pozwala w dowolnym momencie stworzyć globalne interaktywne spotkanie. 


Oprogramowanie InterWrite udostępnia pełny zestaw narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć: pisaki, markery, zakreślacze, gumka, funkcje rozpoznawania odręcznego tekstu (OCR) i wiele innych narzędzi. Elektroniczne pisaki pracują jak standardowa myszka z dwoma przyciskami. Opcja pisaka pozwala na łatwe i sprawne nanoszenie uwag na wyświetlanych dokumentach. Obrazy z notatkami można zapisać, wydrukować lub wysłać e-mailem.  Zastosowanie oprogramowania InterWrite do współpracy komputera z tablicą i/lub tabletem, iPanelem  pozwala na interaktywną obsługę komputera, usprawnia  prowadzenie prezentacji, szkoleń, różnego typu spotkań. Obsługa paska narzędzi w oprogramowaniu InterWrite jest intuicyjna, a możliwość dopasowania jego zawartości znacznie usprawnia pracę. Oprogramowanie InterWrite jest dostarczane razem ze sprzętem.

 

Zastosowanie tablicy pozwala na poprawienie efektywności procesu komunikacji, zwiększenie zaangażowania uczestników spotkania oraz bliższy kontakt z nimi poprzez:
- prowadzenie dynamicznych prezentacji lub wykładów

 - wykorzystanie wszelkich dostępnych materiałów multimedialnych(dowolne aplikacje komputerowe, filmy, skanowane zdjęcia, mapy, schematy, tabele i inne dokumenty).

 - nanoszenie notatek, ich druk i elektroniczny zapis

 - rozpoznawanie odręcznego pisma - funkcja OC szybkie stworzenie archiwum przeprowadzanych zajęć w postaci plików graficznych, filmów AVI, plików PDF, czy jako automatycznie tworzonych stron internetowych.


Tablice interaktywne SchoolBoard i MeetingBoard umożliwiają pracę w dwóch trybach:  

Tryb interaktywny -  wykorzystywany jest komputer-notebook z podłączoną(przewodowo lub bezprzewodowo) tablicą, na której jest wyświetlamy obraz za pomocą projektora. 

Tryb komputerowej tablicy suchościeralnej (PC Whiteboard) - opieraja się na współpracy tablicy i komputera bez użycia projektora. Piszemy wówczas po tablicy, umieszczonymi w elektronicznych pisakach, popularnymi markerami EXPO, rejestrując to automatycznie na komputerze.

 

Tablet interaktywny 

Tablet - urządzenie bezprzewodowe (lub przewodowe), dające pełny dostęp do prezentacji każdemu z uczestników, w każdym miejscu sali lub umożliwiające prowadzenie prezentacji czy wykładu na dowolnej wielkości ekranie bez zasłaniania obrazu przez prowadzącego. Za pomocą tabletu prowadzący może w pełni obsługiwać komputer oraz interaktywnie nanosić w trakcie wykładu dowolne notatki na wyświetlanym obrazie.
Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth, tablet SchoolPad lub MeetingPad umożliwia swobodne poruszanie się po sali w odległości do kilkudziesięciu metrów od komputera. Wykładowca czy prowadzący szkolenie nie zasłania obrazu, który jest wyświetlany na tablicy lub na dowolnych rozmiarów ekranie.
System umożliwia jednoczesną pracę na jednym komputerze PC do siedmiu aktywnych) bezprzewodowych tabletów InterWrite. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth i kontrolera dołączanego do komputera. To daje możliwość rozdania tabletów uczestnikom, aktywizując ich udział w spotkaniu i w stopniu nieporównywalnym integrując do działania całe grupy, poprawiając tym samym zdecydowanie efektywność procesu. 

To bezprzewodowe urządzenie daje możliwość używania piórka jako myszki do nanoszenia uwag, notatek i zaznaczania wybranych fragmentów obrazów komputerowych.  Kilka tabletów połączonych z tablicą w jeden system daje potężne narzędzie do przeprowadzania profesjonalnych spotkań na których omawiane są szczegółowo różne projekty i podejmowane strategiczne decyzje (edukacja, banki, biura projektowe itp.). Ze względu na swoje niewielkie rozmiary interaktywny tablet jest idealnym rozwiązaniem dla osób prowadzących spotkania poza firmą. Bezprzewodowe tablety są też idealnym rozwiązaniem w przypadku osób niepełnosprawnych( nie ruszając się z miejsca są one w stanie w pełni aktywnie uczestniczyć w spotkaniu).

 

Monitor interaktywny (iPanel)

InterWrite iPanel - urządzenie łączy w sobie zalety wyświetlacza LCD z przewodowym, czułym na nacisk tabletem. Panel można podłączyć do komputera zamiast standardowego monitora i za pomocą elektronicznego piórka obsługiwać zainstalowane aplikacje. W połączeniu z oprogramowaniem InterWrite, panel możemy również wykorzystać do pracy w trybie interaktywnym, nanosząc uwagi, notatki, rysunki itd. na dowolnej aplikacji. Ze wszystkich niezależnych elementów systemu InterWrite, iPanel jest najbardziej intuicyjny. Widzimy to, co piszemy, nie zasłaniamy ręką obrazu wyświetlanego z projektora. Jest to idealne rozwiązanie dla sal wykładowych, sal konferencyjnych, firm usługowo-szkoleniowych, gdzie osobie prowadzącej spotkanie należy dać do dyspozycji urządzenie łatwe w obsłudze. Dzięki temu spotkanie będzie dynamiczne, efektowne i efektywne. Drugim, narzucającym się automatycznie zastosowaniem iPanela jest wykorzystanie go w klasie czy sali komputerowej, jako głównego narzędzia do prowadzenia lekcji przy jednoczesnym wykorzystaniu transmisji obrazu do komputerów słuchaczy.

 

InterWrite PRS (Personal Response System)

jest kombinacją narzędzi umożliwiających interaktywną współpracę wykładowcy-prelegenta za słuchaczami, oraz narzędzi umożliwiających obiektywną ocenę rezultatów samego procesu edukacji. Cały  proces odbywa się w czasie rzeczywistym co znacznie zwiększa efektywność i możliwość weryfikacji procesu  nauczania. Przy pomocy bezprzewodowych pilotów PRS (działających w technologii podczerwieni lub radiowej) wszyscy słuchacze mogą odpowiadać w czasie rzeczywistym na zadawane przez wykładowcę pytania, wybierając numer odpowiedzi na klawiaturze alfanumerycznej pilota. Rezultaty wyświetlane są na monitorze, na tablicy interaktywnej lub na dużym ekranie( wykorzystując projektor) w postaci wykresu ukazującego procentowy rozkład odpowiedzi słuchaczy. Wszystkie informacje dotyczące uzyskanych odpowiedzi są rejestrowane w systemie indywidualnie dla każdego słuchacza. W połączeniu z wbudowanym w system PRS arkuszem ocen i narzędziami skalowania odpowiedzi system umożliwia wykładowcy automatyczną ich ocenę. 

System PRS umożliwia wszelkiego rodzaju testy, takie jak:

- wybór pojedyńczy i wielokrotny z listy opcji

- szeregowanie ciągów odpowiedzi 

wprowadzanie wartości numerycznych (z wartościami ujemnymi, miejscami dziesiętnymi i ułamkami)  

wprowadzanie krótkich tekstów 

wybór z opcji Prawda/Fałsz


System PRS RF może pracować w trybach:

klasycznego testu (po każdym pytaniu, w określonym czasie następuje odpowiedź)

indywidualnego rozwiązywania testów (dowolna kolejność odpowiadania na drukowaną listę pytań)

pracy domowej (odpowiedzi na listę pytań są przechowywane w pamięci pilota a później przesłane do systemu)


Rezultaty są przedstawiane w postaci wykresu udziałów procentowych danych odpowiedzi lub w postaci tabeli indywidualnych odpowiedzi słuchaczy. Umożliwia to natychmiastową ocenę stopnia zrozumienia tematu przez wszystkich słuchaczy lub np. wyłonienie grupy wymagających dodatkowej pracy indywidualnej. Wyniki są zapisywane bezpośrednio w programie InterWirte PRS lub eksportowane np. do programu Excel lub innego zewnętrznego programu. Te narzędzia to oszczędność czasu wykładowcy-prelegenta.

 
InterWrite PRS Umożliwia pracę w dwóch trybach: 

- zamkniętym, gdzie piloty są przypisane do konkretnej klasy czy sali. Po włączeniu pilotów następuje poszukiwanie tej klasy i automatyczne podłączenie ich do konkretnej klasy czy grupy szkoleniowej 

- otwartym, gdzie po włączeniu pilota następuje poszukiwanie dostępnych klas. Użytkownik ma każdorazowo możliwość podłączenia się do różnych klas. 


Cechą wyróżniająca system InterWrite PRS jest także elastyczność sposobu tworzenia pytań i prowadzenia w oparciu o nie lekcji czy testów. Pytania możemy tworzyć używając wbudowanego w system PRS edytora pytań, tworzyć je bezpośrednio w programie Microsoft PowerPoint czy użyć do tworzenia pytań bezpośrednio w trakcie sesji oprogramowania systemu InterWrite. System umożliwia też import pytań w formacie XML (format stosowany przez większość wydawnictw).

Ważną zaletą systemu PRS jest też możliwość prostego użycia danych w innych aplikacjach.Pliki PRS są przechowywane w osobnym folderze PRS w katalogu Moje dokumenty a większość z nich jest w formacie .csv i może być edytowana w Excelu lub innym arkuszu kalkulacyjnym. Pliki sesji są zapisywane w formacie .xml a wszystkie raporty mogą być zapisane jako dokumenty PDF lub jako pliki tekstowe.

 VideodiDact – zestaw oferowanych przez firmę EBS niezależnych rozwiązań szkoleniowo-prezentacyjnych. Zaletą systemu Videodidact jest fakt całkowitej niezależności od klasy komputerów i wykorzystywanych systemów operacyjnych. Videodidact nie wymaga żadnych modernizacji sprzętowych komputerów (nie wkładamy nic do komputera), instalacji żadnych aplikacji na komputerze i integruje dowolne systemy komputerowe.

 


Konfiguracje: 

 - Videodidact View – rozwiązanie o topologii Gwiazdy (Star). Umożliwia   transmisję obrazu z komputera dowolnego słuchacza  do komputera wykładowcy  lub do projektora multimedialnego w czasie rzeczywistym. System pozwala na transmisję obrazu bez utraty jakości nawet przy zastosowaniu wysokich rozdzielczości np. 1600 x 1200.

 - VideoDidact Show - rozwiązanie o topologii Gwiazdy (Star). Umożliwia on transmisję obrazu z komputera instruktora do komputerów wszystkich studentów w dowolnym momencie spotkania w czasie rzeczywistym. System pozwala na transmisję obrazu bez utraty  jakości nawet przy zastosowaniu wysokich rozdzielczości np. 1600 x 1200.

 - VideoDidact Select - rozwiązanie rozwiązanie o topologii Gwiazdy (Star).   Umożliwia on transmisję obrazu z komputera dowolnego słuchacza  komputera wykładowcy  lub do projektora multimedialnego w czasie rzeczywistym. System pozwala na transmisję obrazu bez uszczerbku na jakości nawet przy zastosowaniu wysokich rozdzielczości np. 1600 x 1200. Umożliwia też transmisję obrazu z komputera instruktora do komputera wybranego słuchacza lub do wszystkich uczestników jednocześnie w dowolnym momencie spotkania.

 - VideoDidact Ring -  rozwiązanie o topologii Ring. W  tym przypadku zastosowano strukturę okablowania pierścieniową (Ring). System umożliwia transmisję obrazu z komputera słuchacza  do komputera wykładowcy  i dowolnych słuchaczy lub obrazu z komputera wykładowcy  do komputera wybranego słuchacza, grupy lub do wszystkich uczestników  spotkania jednocześnie w czasie rzeczywistym bez utraty na jakości nawet przy zastosowaniu wysokich rozdzielczości np. 1600 x 1200.

 

System InterWrite znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i jest wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego oraz w zakresie rozszerzonym.

Tablica interaktywna SchoolBoard    numer zalecenia 1700/2004

Tablety interaktywne SchoolPad      numer zalecenia 1701/2004

Tablet interaktywny LCD Panel       numer zalecenia 1702/2004

VideoDidact - sprzętowa sieć edukacyjna   numer zalecenia