Kontakt

PROTEKO / ENERGETYKA / INFORMACJE / Czyszczenie dźwiękiem - ogólne zasady

Czyszczenie dźwiękiem - ogólne zasady

 Zasada czyszczenia dźwiękiem polega na wytwarzaniu fal dźwiękowych posiadających energię o poziomie przewyższającym zarówno siły adhezji wzajemnej cząsteczek rozproszonych w gazie jak też ich adhezję do powierzchni otaczających przepływający gaz. Zapobiega to tworzeniu się osadów i narostów przez kruszenie cząstek zanim utworzą one twardą warstwę. W praktyce efekt czyszczenia osiąga się przez uruchamianie jednego lub więcej emiterów na krótki czas emisji dźwięku i powtarzanie tego zabiegu ciągle w określonych odstępach czasowych. Przy dużym zapyleniu gazu stosuje się ten zabieg częściej, przy mniejszych zapyleniu, rzadziej. Takie ciągłe czyszczenie na ruchu może zmniejszyć kosztowne przerwy i zwiększyć wydajność, praktycznie bez zużycia obiektu podczas tego procesu.   

Generalne zasady czyszczenia dźwiękiem :

 

 • Osady powinny być suche i pylaste, im mniej wilgoci, tym lepsze wyniki czyszczenia,

 

 •  

  Ciśnienie dźwięku powinno być wystarczająco wysokie w całym obszarze przewidywanym do czyszczenia, co oznacza właściwie dobrana liczbę emiterów,

 •  

  Przedział czasowy pomiędzy akcjami dźwiękowymi musi być na tyle krótki aby cząsteczki nie przywierały zbyt mocno do siebie (zwykle długość cyklu jest 10-15 sekund co 5-10 minut),

 •  

  W instalacjach o pionowym przepływie gazu, np. kotły i cyklony, oderwane cząstki będą opadały grawitacyjnie ale w innych przypadkach potrzebny jest przepływ gazu, minimum 5m/s,

 • Należy rozpoczynać od czystych powierzchni, ponieważ czyszczenie dźwiękowe jest metodą zapobiegania tworzenia się osadów.

  Rys. 1 - Powstawanie osadów pylastych bez czyszczenia dźwiękowego

 

  ząstki pylaste osiadają luźno na powierzchniach urządzeń. 

Osiadają następne warstwy pyłów i cząstki zaczynają przylegać adhezyjnie do siebie, proces trwa dalej, aż cząstki tworzą twardą warstwę możliwa do usunięcia jedynie sposobem mechanicznym.

 

 

 

  

Rys. 2 - Ten sam proces kontrolowany czyszczeniem dźwiękowym

 

 

Cząstki pylaste osiadają luźno na powierzchniach urządzeń.

 

Osiadają następne warstwy pyłów i cząstki zaczynają przylegać adhezyjnie do siebie.

 

 

Energia dźwięku rozdziela cząstki, umożliwiając ich unoszenie przez przepływający gaz lub opadanie grawitacyjne.

 

  pobierz prezentacje opisującą zasady czyszczenia dźwiękiem