Vidyo Conference


Vidyo jest rozwiązaniem dla wideo komunikacji i zdalnej współpracy, które bazuje na kompletnie nowym podejściu do wideokonferencji, w korporacyjnej sieci i w Internecie, bez kosztownych inwestycji w infrastrukturę i urządzenia, bezpiecznie i bez ograniczeń - nawet dla tysięcy użytkowników. Vidyo zostało docenione za dostarczenie rozwiązania do wideokonferencji w najwyższej jakości za pośrednictwem Internetu lub sieci bezprzewodowych za cenę ułamka kosztów dedykowanego rozwiązania typu telepresence.

 

Rozwiązania do wideokonferencji bazujące na aplikacjach są dostępne na rynku od kilku lat, charakteryzują się jednak niską jakością obrazu, a rozwiązania oferujące lepszą rozdzielczość wymagają dedykowanych łącz i zakupu drogiego sprzętu, co znacznie ogranicza powszechność zastosowania. Technologia Vidyo oferuje nieporównywalną odporność na niedomagania sieci i straty pakietów, eliminuje opóźnienia przez co jako medium transmisyjne możemy używać publicznego Internetu lub łącz 3G, 4G (od dostawców telefonii komórkowej).

 

 Pobierz folder 

 Przykłady zastosowań:

1. Nauczanie na odległość (e-learning) zdobywa coraz więcej zwolenników jako nowa, efektywna forma edukacji.  Możkliwe zastosowania:
- Organizacja toku studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami, np. MBA i prowadzenie wykładów przez zagranicznych wykładowców.Wideoterminale zapewniają możliwość pełnej interakcji pomiędzy wykładowcą, a studentami, a wysoka jakość połączeń umożliwi wyświetlenie wykładowcy w dużych wymiarach, aby był widoczny nawet dla studentów zasiadających w ostatnich rzędach.
- Komunikacja pomiędzy administracją, a studentami. Komunikacja wewnętrzna.
- Współpraca z zagranicznymi uczelniami
- Komunikacja wideo umożliwi prowadzenie wspólnych projektów, organizację cyklicznych spotkań, wymianę doświadczeń bez konieczności kosztownych podróży.
 - Organizacja zdalnych wykładów dla studentów filii uczelni.Wideoterminale zapewniają pełną interakcję pomiędzy wykładowcami a studentami, wysoką jakość obrazu i dźwięku, jednocześnie ograniczają konieczność uciążliwego podróżowania profesorów. Synchronizacja harmonogramu wykładów pomiędzy filiami i centralną siedzibą zapewni możliwość efektywnego wykorzystania czasu wykładowców lub utworzenie fili uczelni i zapewnienie wysokiego poziomu nauczania w mniejszych ośrodkach miejskich.

 

2. Telemedycyna 

 Rozwiązanie Vidyo ma za zadanie zniwelowanie barier geograficznego rozproszenia, zapewnienie współpracy rozproszonym zespołom, wykorzystanie potencjału specjalistów dla zdalnych konsultacji, asysty podczas skomplikowanych zabiegów.


Możliwe zastosowania:
 
- Konsultacje specjalistyczne
- Wideo transmisje z sal operacyjnych
- Badanie na odległość
- Monitorowanie pacjentów i wyników leczenia
- Ratownictwo górskie i morskie
- Medycyna powypadkowa
 -Asystowanie podczas skomplikowanych zabiegów
 

 

  • Twoje imię, nazwisko:
    Numer telefonu:
    Adres mail:
    Produkt:
    Treść wiadomości: