PROTEKO / OFERTA ROZWIĄZAŃ / System wspomagający słyszenie w przestrzeniach publicznych

System wspomagający słyszenie w przestrzeniach publicznych


System wspomagający słyszenie pozwala osobom niedosłyszącym (korzystającym z aparatów słuchowych) słyszeć dużo wyraźniej, nawet w trudnych akustycznie warunkach, w których odbieranie dźwięków tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe. W miejscach o dużym natężeniu hałasu, pogłosie umożliwia słyszenie odseparowanego krystalicznie czystego dźwięku (bez niepożądanych zakłóceń i dźwięków otoczenia).Większość aparatów słuchowych posiada tryb cewki indukcyjnej (przełącznik „T” lub „MT”), umożliwiający odbiór pola elektromagnetycznego generowane przez pętle indukcyjną. Aparat słuchowy zamienia sygnały elektromagnetyczne z pętli na dźwięk dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Każda osoba korzystająca z aparatu słuchowego znajdująca się w polu działania pętli indukcyjnej może bez żadnych przeszkód usłyszeć sygnał przesyłany za jej pomocą. Przekłada się to na poprawę jakości konwersacji, umożliwia osobie niedosłyszącej aktywne uczestniczenie w rozmowach, zamawianie towarów lub usług, słuchanie publicznych wystąpień, przedstawień, spektakli, kazań,etc.)

 

 

System składa się z:

 - wzmacniacza elektroakustycznego wyposażonego w mikrofon lub zespół mikrofonów, a także wejścia dla innych urządzeń technicznych, które emitują dźwięki (radio, telewizor, magnetofon, odtwarzacz kompaktowy itp.), 

- otaczającego pomieszczenie lub jego część odpowiednio dobranego przewodu, zazwyczaj miedzianego, zamkniętego w pętlę.


 

Najważniejsze zalety:

 

- Rozwiązanie niewymagające dosatkowych odbiorników; sygnał przekazywany jest bezpośrednio do aparatów dźwiękowych

- Współprca  z niemal wszystkimi modelami aparatów słuchowych

- Bardzo dobra jakość dźwięku pozwalająca np. na  poprawienie jakości i skrócenie czasu obsługi klienta


 

Zasada działania

 

 

 

Sygnał wejściowy (1) z dowolnego źródła dźwięku (mikrofon, komputer, projektor, TV itp.) przekazywany jest poprzez wzmacniacz (2) bezpośrednio do pętli indukcyjnej (3) zainstalowanej w danej przestrzeni. Wystarczy tylko znaleźć się w zasięgu działania pola magnetycznego urządzenia (4) i przestawić aparat słuchowy na odbiór indukcyjny oznaczany literą „T” lub „MT” (5). Sygnał dociera bezpośrednio do aparatu słuchowego (6) dzięki czemu pozbawiony jest wad (pogłosu, echa czy odbicia) wynikających z rozchodzenia się fali dźwiękowej w otoczeniu. Słuchacz ma wrażenie, jakby mówiono mu bezpośrednio do ucha.


 

Gdzie może być użyte? 

 


Możliwości zastosowania systemów wspomagających słyszenie z pętlą indukcyjną i wzmacniaczem są niezwykle szerokie, począwszy od bezpośredniej komunikacji (system biurkowy) np. okienko, kasa, punkt obsługi, poprzez sale wykładowe i konferencyjne a także w samochodach, windach, aż do obiektów wielko-powierzchniowych tj. kościoły, stadiony, lotniska.

Istotną cechą jest możliwość integracji dowolnymi systemami audio-wizualnymi, zapowiedzi głosowej, alarmowym czy wczesnego ostrzegania.

 

Regulacje prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością w Polsce.

 

W 2008 roku w Sejmie RP odbyła się pierwsza debata nad projektem Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Projekt Ustawy został przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji we współpracy z Senatem RP i Ambasadą Brytyjską w Warszawie. Ustawa,będzie pierwszym w Polsce aktem prawnym regulującym w jednym dokumencie zasady oraz środki służące wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością we wszystkich najważniejszych sferach życia. Najistotniejszą częścią ustawy będą regulacje dotyczące zasad równego traktowania osób z niepełnosprawnością, w takich sferach życia jak: praca, pełnienie funkcji publicznych, korzystanie z praw wyborczych, wymiar sprawiedliwości,  transport, rozrywka oraz wypoczynek i edukacja. W szczególności ustawa będzie kładła nacisk na wyrównywanie szans w zakresie dostępu do edukacji (Art. 60 projektu ustawy: 1. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo, niezależnie od rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności, dostępu do edukacji. Art. 62: 1. Jednostka oświatowa powinna zapewnić dostosowania procesów kształcenia do potrzeb uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnością)